Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi Non_stop, 29/12/09.

 1. Non_stop

  Non_stop Member Hội viên mới

  Em chào các anh chị dân kế toán !

  Em mới học môn kế toán quản trị, có mấy câu trắc nghiệm muốn tham khảo ý kiến của các anh chị, mong các anh chị giúp em nhé !

  1. Câu nào trong các câu dưới đây về CP gián tiếp là sai:
  a. Chúng không thể tính thẳng vào sản phẩm một cách dễ dàng.
  b. Chúng cũng được ngụ ý là các chi phí chung.
  c. Chúng thực ra là một phân nhóm của chi phí trực tiếp.
  d. Chúng có quan hệ gián tiếp với đối tượng tập hợp chi phí.
  2. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị SX được xếp vào loại:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp.
  b. Chi phí nhân công trực tiếp.
  c. Chi phí SXC.
  d. Chi phí quản lý
  3. Chi phí thắp sáng trong phân xưởng được xếp vào loại:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  b. Chi phí nhân công trực tiếp
  c. Chi phí SXC
  d. Chi phí quản lý
  4. Chi phí SXC bao gồm:
  a. Tất cả chi phí SX
  b. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  c. Chi phí nhân công trực tiếp
  d. Chi phí SX gián tiếp
  5. Khoản chi phí nào trong các khoản dưới đây không thuộc loại chi phí SXC ở doanh nghiệp may mặc:
  a. Chi phí vải may
  b. Chi phí dầu nhờn bôi trơn máy may
  c. Lương trả cho nhân viên kế toán ở PX
  d. Chi phí điện nước sử dụng ở PX
  6. Tất cả các chi phí dưới đây đều là chi phí trực tiếp đối với PX ngoại trừ:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  b. Tiền lương và phụ cấp lương trả cho lao động trực tiếp
  c. Chi phí mua hàng hoá để bán lại
  d. Chi phí thuê PX và bảo hiểm
  7. Chi phí nào trong các khoản chi phí dưới đây không phải là chi phí thời kì:
  a. Chi phí tiếp thị
  b. Chi phí quản lý
  c. Chi phí nghiên cứu và phát triển
  d. Chi phí SXC
  8. Chi phí thời kì:
  a. Phải khấu trừ vào doanh thu ngay trong kì mà chúng phát sinh
  b. Luôn luôn được tính thẳng vào SP
  c. Bao gồm cả chi phí nhân công trực tiếp
  d. Tương tự như chi phí SXC
  9. Chi phí chuyển đổi bao gồm:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp
  b. Chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí SXC
  c. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SXC
  d. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SX
   
                
 2. Đình Phán

  Đình Phán “Hậu sinh khả uý!” Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  Anh thì có 2 câu có đáp án khác của em, đó là câu 5 và câu 7
  câu 5 là a còn câu 7 là d
   
 3. Non_stop

  Non_stop Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  Em cảm ơn anh nhiều !

  Em còn 1 vài câu nữa muốn tham khảo, anh và anh chị góp ý cho em nhé :

  1. Chi phí SP gián tiếp bao gồm:
  a. Chi phí SXC
  b. Chi phí nhân công trực tiếp
  c. Chi phí nhân công gián tiếp và chi phí SXC
  d. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  2. Nếu mức SX giảm 20% thì biến phí đơn vị:
  a. Giảm 20%
  b. Tăng 20%
  c. Không đổi
  d. Tăng ít hơn 20%
  3. Loại chi phí nào dưới đây không thay đổi theo cùng với thay đổi của khối lượng trong phạm vi nhất định:
  a. Định phí
  b. Chi phí hỗn hợp
  c. Chi phí Qun lý DN
  d. Tất cả các loại trên
  4. Tiền thuê máy móc thiết bị SX trong 1 năm là:
  a. Định phí bắt buộc
  b. Biến phí
  c. Chi phí hỗn hợp
  d. Định phí tuỳ ý
  5. Ở một mức khối lượng nhất định nếu biết tổng chi phí và tổng định phí thì biến phí đơn vị bằng:
  a. (Tổng chi phí – tổng định phí)/khối lượng
  b. (Tổng chi phí/khối lượng) – tổng định phí
  c. (Tổng chi phí x khối lượng) – (tổng định phí/khối lượng)
  d. (Định phí x khối lượng) – tổng chi phí
  6. Trong phương trình ước tính chi phí hỗn hợp: Y= ax + b, a là:
  a. Tổng định phí
  b. Biến phí đơn vị
  c. Khối lượng
  d. Không câu nào đúng
  7. Chi phí hỗn hợp là những khoản chi phí mà:
  a. Tăng tỷ lệ với khối lượng SX
  b. Giảm khi khối lượng SX tăng
  c. Không đổi khi khối lượng Sx giảm
  d. Vừa có tính chất của biến phí vừa có tính chất của định phí
  8. Nếu khối lượng SX tăng từ 800 lên 1000 SP thì:
  a. Tổng biến phí sẽ tăng 20%
  b. Tổng biến phí sẽ tăng 25%
  c. Chi phí hỗn hợp và biến phí sẽ tăng 25%
  d. Tổng chi phí sẽ tăng 20%
  9. Chi phí tính bình quân cho một đơn vị thì:
  a. Không đổi trong phạm vi phù hợp
  b. Tăng khi khối lượng tăng trong phạm vi phù hợp
  c. Giảm khi khối lượng tăng trong phạm vi phù hợp
  d. Giảm khi khối lượng giảm trong phạm vi phù hợp
  10. Chi phí cơ hội là:
  a. Loại chi phí hoàn toàn vô hình và không thể đo lường được
  b. Lợi nhuận tiềm ẩn phải hy sinh vì chọn phương án này bỏ qua phương án khác
  c. Lợi nhuận trước đây phải hy sinh vì chọn phương án này bỏ qua ph.án khác.
  d. Không thích hợp với mọi quyết định
  11. Con tàu J.S đụng phải đá ngầm và chìm. Khi xem xét liệu có nên trục vớt con tàu hay không thì giá trị còn lại của con tàu là:
  a. Chi phí chìm
  b. Chi phí thích hợp
  c. Chi phí cơ hội
  Không câu nào đúng


  Mong anh chị góp ý cho em nhé !
  Em xin cảm ơn anh chị nhiều !
   
 4. betrangxxx

  betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  1. Câu nào trong các câu dưới đây về CP gián tiếp là sai:
  a. Chúng không thể tính thẳng vào sản phẩm một cách dễ dàng.
  b. Chúng cũng được ngụ ý là các chi phí chung.
  c. Chúng thực ra là một phân nhóm của chi phí trực tiếp.
  d. Chúng có quan hệ gián tiếp với đối tượng tập hợp chi phí.

  1. c

  2. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị SX được xếp vào loại:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp.
  b. Chi phí nhân công trực tiếp.
  c. Chi phí SXC.
  d. Chi phí quản lý

  2. c
  3. Chi phí thắp sáng trong phân xưởng được xếp vào loại:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  b. Chi phí nhân công trực tiếp
  c. Chi phí SXC
  d. Chi phí quản lý

  3. c

  4. Chi phí SXC bao gồm:
  a. Tất cả chi phí SX
  b. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  c. Chi phí nhân công trực tiếp
  d. Chi phí SX gián tiếp

  4. d

  5. Khoản chi phí nào trong các khoản dưới đây không thuộc loại chi phí SXC ở doanh nghiệp may mặc:
  a. Chi phí vải may
  b. Chi phí dầu nhờn bôi trơn máy may
  c. Lương trả cho nhân viên kế toán ở PX
  d. Chi phí điện nước sử dụng ở PX

  5. a

  6. Tất cả các chi phí dưới đây đều là chi phí trực tiếp đối với PX ngoại trừ:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  b. Tiền lương và phụ cấp lương trả cho lao động trực tiếp
  c. Chi phí mua hàng hoá để bán lại
  d. Chi phí thuê PX và bảo hiểm

  6. c

  7. Chi phí nào trong các khoản chi phí dưới đây không phải là chi phí thời kì:
  a. Chi phí tiếp thị
  b. Chi phí quản lý
  c. Chi phí nghiên cứu và phát triển
  d. Chi phí SXC

  7. c vì Chi phí thời kỳ là những chi phí làm giảm lợi tức trong một kỳ hoặc được mua nên được xem là các phí tổn, cần được khấu trừ ra từ loại nhuận của thời kỳ mà chúng phát sinh, chi phí nghiên cứu và phát triển thì liên quan đến nhiều thời kỳ.

  8. Chi phí thời kì:
  a. Phải khấu trừ vào doanh thu ngay trong kì mà chúng phát sinh
  b. Luôn luôn được tính thẳng vào SP
  c. Bao gồm cả chi phí nhân công trực tiếp
  d. Tương tự như chi phí SXC

  8. a

  9. Chi phí chuyển đổi bao gồm:
  a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp
  b. Chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí SXC
  c. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SXC
  d. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SX

  9. c
   
 5. Đình Phán

  Đình Phán “Hậu sinh khả uý!” Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  Anh rất thích môn kế toán quản trị đó, học thấy rất hay vì môn này là hoạch định tương lại của Doanh nghiệp mà
  Ý anh thì thế này, đáp án mà anh làm khác của em thì là màu đỏ nhé!!!
  Sửa bài cho em toét mắt luôn đó, chằng chịt quá!!!! ko biết câu nào của câu nào luôn.
   
 6. lehau

  lehau New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  1.Kỳ tính giá thành của một công ty được quy định là:
  a.Tháng
  b.Quý
  c.Năm
  d.Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
  2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm đối với một công ty là:
  a.Sản phảm
  b.Chi tiết
  c.Công trình, dịch vụ…
  d.Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
  3.Bộ phận sản xuất phụ trong một công ty được hình thành để
  a.Cung cấp sản phẩm cho các bộ phận chức năng của công ty
  b.Cung cấp sản phẩm cho các công ty khác (Bên ngoài)
  c.Vừa cung cấp cho các bộ phận chức năng của công ty vừa cung cấp cho bên ngoài
  4.Phân bổ chi phí của bộ phận sản xuất phụ theo phương pháp “Bậc thang”, cần phải theo nguyên tắc
  a.Chọn bộ phận có chi phí phát sinh nhỏ nhất để phân bổ trước
  b.Chọn bộ phận có chi phí phát sinh cao nhất để phân bổ trước
  c.Phân bổ tùy ý, không quan tâm đến chiphis của các bộ phận
  5.Tại một công ty có tài liệu liên quan đến việc sản xuất sản phẩm A như sau: (Chi phí
  NVL trực tiếp được bỏ ra từ đầu quá trình sản xuất.
  Chi phí sx dở Chi phí sx phát
  dang đầu kỳ sinh trong kỳ
  NVL trực tiếp 300 8.000
  Nhân công trực tiếp 176 1.800
  Sản xuất chung 100 3.700
  Trong kỳ đã hoàn thành 80 sản phẩm nhập kho, còn lại 20 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 75%.
  Trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là:
  a.1.660
  b.2.572
  c.2.000
  d.2.222,53
  6.Sử dụng số liệu của câu 5, trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ được dánh giá theo phương pháp – ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương là:
  a.1.660
  b.2.572
  c.2.000
  d.2.222,53
  7.Tại một công ty có hai bộ phận sản xuất phụ A và B, tổng chi phí phát sinh ở bộ phận A là 1.005.000đ, và ở bộ phận B là 2.000.000 đ (chưa kể phần phân bổ lẫn nhau). Bộ phận A tổng sản lượng là 1.000 đv, trong đó cung cấp cho bộ phận B là 100 đv. Bộ phận B tổng sản lượng là 2.500 đv trong đó cung cấp cho bộ phận A 150 đv. Nếu công ty áp dụng phương pháp bậc thang để phân bổ chi phí của sản xuất phụ thì, giá thành của 1 đơn vị sản phẩm của bộ phận A phân bổ sẽ là:
  a.1.000 đ
  b.1.111 đ
  c.1.120 đ
  d.1.250 đ
  8.Sử dụng số liệu câu 7, giá thành của một đơn vị sản phẩm của bộ phận B phân bổ là:
  a.800 đ
  b.851 đ
  c.769 đ
  d.810 đ
  9.Chi phí tiền lương công nhân sản xuất 1 sản phẩm A là 6.000 đ và một sản phẩm B là 4.000 đ, trong kỳ sản xuất 400 sản phẩm A và 300 sản phẩm B. Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 3.000.000 đ, nếu căn cứ phân bổ chi pí sản xuất chung là tiền lương công nhân sản xuất thì chi phí sản xuất chung phân bổ sản phẩm A và B sẽ là
  A B
  a. 1.800.000 đ 1.200.000 đ
  b. 2.000.000 đ 1.000.000 đ
  c. 1.500.000 đ 1.500.000 đ
  10.Công ty Q sản xuất theo quy trình công nghệ phức tạp, từ loại nguyên liệu ban đầu trên cùng một quy trình công nghệ, kết quả cho ra 4 loại sản phẩm A, B,C, D. Giá thành ké hoạch sản phẩm A: 5.780 đ/sp, sản phẩm B 6.069 đ/sp,. Sản phẩm C 6.385 đ/sp, sản phẩm D 6.242,4 đ/sp. Nếu công ty áp dụng phương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm thì hệ số tính giá thành của từng sản phẩm A, B, C, D lần lược là:
  a.0,91 – 0,95 – 1,0 – 0,98
  b.1 – 1,05 – 1,1 – 1,08
  c.0,92 – 0,97 – 1,02 – 1,0

  sau giống đề mình đang thi quá :-( mình chưa giải, ai giải giúp mình phần sau với :-( cám ơn nhiều
   
 7. daomai81993

  daomai81993 New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

  mọi người cho em hỏi với ạ?:

  1.Tại cty có số liệu (đv:1000đ)
  giá bán thành phẩm 800
  chi phí sản xuất 750
  giá bán nửa thành phẩm 650
  chi phí sản xuất nửa thành phẩm 600.
  A, tiếp tục chế biến thành phẩm r bán
  B, bán luôn nửa thành phẩm
  c,bán ngay 60% nửa thành phẩm, tiếp tục chế biến 40% ra thành phẩm
  d,bán ngay 70% nửa thành phẩm, tiếp tục chế biến 30% ra thành phẩm

  2.chi phí được phân theo nội dung và tính chất kinh tế:
  a,chi phí NVL
  b, chi phí NCTT
  c, chi phí SXC
  d, chi phí sử dụng máy

  3.lợi nhuận giới hạn là:
  a, bù đắp chi phí bh, qldn và hình thành lợi nhuận
  b, bù đắp chi phí biến đổi và hình thành lợi nhuận
  c, khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bđ, bù đắp chi phí cđ và hình thành lợi nhuận
  d, bù đắp chi phí bđ và chi phí cđ

  4.giá trị klg sp sx đc là 20 tỷ, trong đó a=100, b=2000 thì mức chi phí cđ tính cho 1000đ giá trị sp là:
  a, 195
  b, 198
  c, 200
  d, 210

  Em xin cảm ơn ạ!
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.