Bài tập kế toán tiền lương

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi hobach, 8/1/09.

 1. hobach

  hobach New Member Hội viên mới

  Tại một doanh nghiệp có tình hình tiền lương,các khoản trích theo lương như sau :
  1 . Tinh tiền lương phải trả cho
  công nhân sản xuất trực tiếp : 40.000.000
  nhân viên quản lý phân xưởng : 2.000.000
  nhân viên quản lý doanh nghiêp: 10.000.000
  2. BHXH,BHYT,KPCĐ được trích theo quy định
  3. Tiền gửi ngân hàng nộp BHXH cho cơ quan BHXH ( kể cả nộp
  thay cho công nhân viên )
  4. Chi tiền mặt mua bảo hiểm y tế cho công nhân viên
  5. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 50.000.000
  6. Khấu trừ lương về BHYT , BHXH của công nhân viên
  7. Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên khi đã trừ tất cả
  các khoản

  em làm thế này có đúng không ?
  1 . N 622 52.000.000
  C 334 52.000.000
  2 . N 334
  C 3382/3383/3384
  3 . N 3383
  C 112
  4 . N 3384
  C 111
  5 . N 111
  C 112
  6 . N 334
  C 3383/3384
  7 . N 334
  C 111
   
                
 2. Nam Tước

  Nam Tước Người Không Mang Họ Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  Tại một doanh nghiệp có tình hình tiền lương,các khoản trích theo lương như sau :
  1 . Tinh tiền lương phải trả cho
  công nhân sản xuất trực tiếp : 40.000.000 : N622 / C334
  nhân viên quản lý phân xưởng : 2.000.000 : N627 / C334
  nhân viên quản lý doanh nghiêp: 10.000.000 : N642 / C334
  2. BHXH,BHYT,KPCĐ được trích theo quy định : N642 / C338 (13.000.000)
  3. Tiền gửi ngân hàng nộp BHXH cho cơ quan BHXH ( kể cả nộp thay cho công nhân viên ) : N338 / C112 (13.000.000)
  4. Chi tiền mặt mua bảo hiểm y tế cho công nhân viên : N338 / C 111
  5. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 50.000.000 : N111 / C112
  6. Khấu trừ lương về BHYT , BHXH của công nhân viên : N334 / C338 (3.120.000)
  7. Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên khi đã trừ tất cả các khoản : N334 / C111 (48.880.000)
   
 3. Smily

  Smily New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  1 . Tinh tiền lương phải trả cho
  công nhân sản xuất trực tiếp: 40.000.000 Nợ 622/ Có 334
  nhân viên quản lý phân xưởng : 2.000.000 N627/C334
  nhân viên quản lý doanh nghiêp: 10.000.000 N642/C334
  2. BHXH,BHYT,KPCĐ được trích theo quy định
  N622: 40tr x 19%
  N627: 2tr x19%
  N642: 10tr x 19%
  Có 338: (40tr+2tr+10tr) x 19%
  (cái này bạn nên chi tiết cho 338(2,3,4) nhé
  3. Tiền gửi ngân hàng nộp BHXH cho cơ quan BHXH ( kể cả nộp thay cho công nhân viên )
  Nợ 3383/ Có 112
  4. Chi tiền mặt mua bảo hiểm y tế cho công nhân viên
  Nợ 3382/ Có 111
  5. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 50.000.000
  N111/C112
  6. Khấu trừ lương về BHYT , BHXH của công nhân viên
  Nợ 334: 52 triệu x 6%
  Có 338:
  7. Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên khi đã trừ tất cả các khoản
  Nợ 334/có 111 : 52tr x 94%=48.880.000
   
 4. chungz1989

  chungz1989 Because I say so Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  NV 1,3,4,5,6,7 thì mình đồng ý với Nam tước và smily minh xin định khoản lại NV 2
  Nợ TK 622 :40tr x 19%
  Nợ TK 627:2tr x19%
  Nợ TK 642 :10tr x 19%
  Nợ TK 334: 52tr x 6%
  Có TK 338: 52tr x 25%
  ( chi tiết cho 3382: 52tr x 2%
  3383: 52tr x 20%
  3384: 53tr x 3%)
   
 5. lephao

  lephao New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  ban lam sai roi
  Phai dk the nay moi dúng
  1, N 622:40
  No 627:2
  No 642:10
  có 334:52
  2
  No 622 :7.6
  No 627 :0.38
  No 642:1.9
  co 3382:1.04
  co 3383:10.4
  :3384:1.56
  3
  No 3383:10.4
  No 112:
  4
  No 3384:1.56
  No 111
  5
  nO 111:50
  cO 112
  6
  no 334:3.12
  Co3338
  7
  No 334:48.88
  Co 111
   
 6. sen ke toan

  sen ke toan New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  theo mình thì thế này:
  1/ n622
  n627
  n642
  c334
  2/
  n622
  n627
  n642
  c338
  (chi tiêt:3383:15%
  3384:2%
  3382:2% )
  n334
  c338
  (ct:3383:5%
  3384:1% )
  3/
  n3383(của dn và của nv)
  c112
  4/
  n3384(cnv)
  c111
  5/
  n111
  c112
  6/
  n334
  c3383
  c3384
  7/
  n334(phần còn lại sau khi đã trừ các khoản n334)
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/9/09
 7. cuncon85

  cuncon85 Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  Các bạn giúp mình nha. mình định khoản được nhưng ko hiểu cách tính bhxh, bhyt, kpcd mình làm mà ko được. mình mới bắt đầu học KT à. cảm ơn mọi người nhiều
  Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng:45.000
  các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/N
  1. rút tiền ở ngân hàng về chuẩn bị trả lương:45.000
  2. trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động: 42.000, số còn lại đơn vị tạm giữ vì công nhân đi vắng
  3. các khoản khác khấu trừ vào thu nhập của người lao động bao gồm tạm ứng :10.000; phải thu khác:8.000
  4. tính ra số tiền lương và các khoản khác phải trả:
  - tiền lương phải trả cho công nhân TTSX:192.500( trong đó lương phép:10.000); cho nhân viên phân xưởng:14.500; cho nhân viên bán hàng:11.600( trong đó lương phép:1.000) và nhân viên quản lý DN:10.400( trong đó lương phép:1.000)
  - tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng phải trả cho công nhân sản xuất:10.500, nhân viên phân xưởng:2.500; nhân viên bán hàng:500; nhân viên quản lý DN :1.000
  - BHXH phải trả cho CNSX:4.500; nhân viên phân xưởng:500; nhân viên tiêu thụ:600 và nhân viên quản lý DN : 1.400
  5. Trích KPCD, BHXH, BHYT theo quy tỷ lệ quy định
  6. Nộp KPCD( 1%), BHXH(18%), BHYT(3%0 cho cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/9/09
 8. chungz1989

  chungz1989 Because I say so Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  Mình định khoản như thế này bạn xem sao
  1) -Nợ TK111: 45k
  -Có TK112: 45k
  2) -Nợ TK334: 42k
  -Có TK111: 42k
  3) -Nợ TK334: 18k
  -Có TK141: 10k
  -Có TK1388: 8k
  4) -Nợ TK622: 192.5k
  -Nợ TK627: 14.5k
  -Nợ TK641: 11.6k
  -Nợ TK642: 10.4k
  -Có TK334:229k
  -Nợ TK431:14.5k
  -Có TK334: 14.5k
  -Nợ TK338:7k
  -Có TK334:7k
  5)-Nợ TK622: 192.5 * 19%
  -Nợ TK627: 14.5* 19%
  -Nợ TK641: 11.6* 19%
  -Nợ TK642: 10.4 *19%
  -Nợ TK334: 229 * 6%
  -Có TK338: 229 * 25%(Chi tiết cho 3382: 2%,3383:20% và 3384:3%)
  6) -Nợ TK338: 229*(1% + 20% + 3%) BHXH mình thấy phải nộp toàn bộ chứ không để lại DN
  -Có TK112: 229*24%
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/9/09
 9. inconth

  inconth New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  bạn định khoản như vậy đúng rồi đó.có gì mà ko hiểu về cách tính BHXH, BHYT,KPCD.theo quy định thì 19% Dn chịu còn 6% người lao động chịu mà.
  còn về vấn đề nộp BHXH,BHYT,KPCD tỉ lệ nộp tuỳ thuộc vào dn của bạn có thể nộp hết 25% hoặc chỉ nộp 24% thôi còn 1% giữ lại để chi tiêu:15:
   
 10. chungz1989

  chungz1989 Because I say so Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  không phải mình muốn giữ lại là được đâu bạn ah. Theo quy định thì mình nộp 24% (20% nộp BHXH, 3% mua BHYT cho người lao động, 1% nộp lên công đoàn cấp trên), còn 1% để lại cho hoạt động công đoàn.
   
 11. bluto297

  bluto297 New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  Tôi nghĩ NV2 : a.Nợ 334 42.000
  Có 111 42.000
  b.Nợ 338(8-) 3.000
  Có 334 3.000
  Các bạn xem có đúng không
   
 12. sinhvienpy89

  sinhvienpy89 Mỗi ngày 1 điều mới Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  Chào bạn theo mình thì:
  N622
  N627
  N642
  C334(tiền lương chi trả 3 khoảng trên)
  Câu 2:N627:19*luong của 627
  N627:
  N642:
  N334:6*tong tien 334
  C338(ton các khoản trên)
  Các câu khác bạn làm chính xác rồi.Mình chỉ góp ý thêm thôi
   
 13. number

  number Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  -theo mình học quy định mới trích 20% tính vào chi phí và 7% tính vào lương rùi
   
 14. denui_tq

  denui_tq Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  1) nợ tk 111 45
  có tk 112 : 45
  2) nợ tk 334 :45
  có tk 3388 : 3
  có tk 111 :42
  3) nợ 334 :18
  có tk 141 : 10
  có tk 1388: 8
  4)nghiệp vụ 4 nếu doanh nghiệp ko trích trước lương phép ta cộng cả lương chính và lương phép rùi dk như a.còn trích trước lương phép đk như phần b
  a. nợ TK 622 : 192.500
  nợ tk 627 : 14.500
  nợ tk 641 : 11.600
  nợ tk 642 : 10.400
  có tk 334 : 229000
  * nợ tk 413 : 14500
  có tk 334 14500
  *nợ tk 3383 : 7000
  có tk 334 7000
  b) Trích trước lương phép
  nợ TK 622 : 182.500
  nợ tk 627 : 14.500
  nợ tk 641 : 10.600
  nợ tk 642 : 9.400
  có tk 334 : 217000
  * nợ 335 : 94% lương phép = 12000x94%=11280
  có tk 334 : 11.280
  * nợ tk 413 : 14500
  có tk 334 14500
  *nợ tk 3383 : 7000
  có tk 334 7000
  5. không trích trước lương phép
  nợ TK 622 : 192.500x19%
  nợ tk 627 : 14.500x19%
  nợ tk 641 : 11.600x19%
  nợ tk 642 : 10.400x19%
  nợ tk 334 : 229000x6%
  có tk 338 : 229000x25%
  (chi tiết cho 3382,3383,3384)
  b) trích trước lương phép
  nợ TK 622 : 182.500 x19%
  nợ tk 627 : 14.500x19%
  nợ tk 641 : 10.600x19%
  nợ tk 642 : 9.400x19%
  nợ tk 334 : 217000x6%
  nợ 335 : 12000x6%
  có tk 338 : (217000+12000)x25%
  3382: (217000+12000)x2%
  3383:-(217000+12000)x20%
  3384 :-(217000+12000)x3%
  6)nợ tk 338 : 229.000x24%
  có tk 112 : 229.000x24%
   
 15. duchoangth

  duchoangth New Member Hội viên mới

  Ðề: Bài tập kế toán tiền lương

  1
  nợ tk 622:40tr
  nợ tk 627 : 2tr
  nợ tk 642: 10tr
  có tk 334: 52 tr
  2
  nợ tk 334: (tổng 3 cái dưới nhé)
  có tk 3383: 52tr *7%
  có tk 3384: 52tr*1.5%
  có tk 3382:52tr*0%
  3
  có tk 3383:
  nợ tk 112:
  4
  có tk 3384
  nơ tk 111
  5
  nơ tk 111: 50tr
  có tk 112: 50tr
  6
  no tk 334
  có tk 3383
  có tk 3384
  7
  nợ tk 334
  co tk 111
  có gì sai sót b thông cảm ^^
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.