Bài này làm thế nào ạ

latuse

New Member
Hội viên mới
Bài 5:
Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1.Mua nguyên vật liệu chính dùng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm theo giá chưa thuế GTGT 10% là 360.000, đã trả bằng chuyển khoản;
2.Xuất kho vật liệu phụ dùng cho sản xuất sản phẩm 25.000 cho quản lý phân xưởng 5.500 cho; bán hàng 1.500, cho quản lý doanh nghiệp 3.000
3.Tính ra tiền lương phải trả công nhân sản xuất 60.000, nhân viên quản lý phân xưởng 15.000 nhân viên bán hàng 10.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 20.000;
4.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định;
5.Trích khấu hao TSCĐ trong tháng dùng cho sản xuất 16.000 cho bán hàng 5.000; cho quản lý 10.000;
6.Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% dùng cho phân xưởng sản xuất là 4.400; dùng cho bán hàng 1.650, cho quản lý doanh nghiệp 2.750;
7.Cuối tháng hoàn thành 1.800 sản phẩm, dở dang 200 sản phẩm.
Yêu cầu:
1. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành, lập thẻ tính giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ biết DN tính giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được đánh giá là 40.000;
2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.
3. Cho biết giá thành và giá thành đơn vị thay đổi thế nào nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương?
 
Sửa lần cuối:

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Bài 5:
Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1.Mua nguyên vật liệu chính dùng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm theo giá chưa thuế GTGT 10% là 360.000, đã trả bằng chuyển khoản;
2.Xuất kho vật liệu phụ dùng cho sản xuất sản phẩm 25.000 cho quản lý phân xưởng 5.500 cho; bán hàng 1.500, cho quản lý doanh nghiệp 3.000
3.Tính ra tiền lương phải trả công nhân sản xuất 60.000, nhân viên quản lý phân xưởng 15.000 nhân viên bán hàng 10.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 20.000;
4.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định;
5.Trích khấu hao TSCĐ trong tháng dùng cho sản xuất 16.000 cho bán hàng 5.000; cho quản lý 10.000;
6.Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% dùng cho phân xưởng sản xuất là 4.400; dùng cho bán hàng 1.650, cho quản lý doanh nghiệp 2.750;
7.Cuối tháng hoàn thành 1.800 sản phẩm, dở dang 200 sản phẩm.
Yêu cầu:
1. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành, lập thẻ tính giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ biết DN tính giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được đánh giá là 40.000;
2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.
3. Cho biết giá thành và giá thành đơn vị thay đổi thế nào nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương?
1,
N 621=360.000
N 133=36.000
C 112=396.000
2,
N 621=25.000
N 627=5.500
N 641=1.500
N 642=3.000
C 152=35.000
3,
N 622=60.000
N 627=15.000
N 641=10.000
N 642=20.000
C 334=105.000
4,
N 622=60.000*23%=13.800
N 627=15.000*23%=3.450
N 641=10.000*23%=2.300
N 642=20.00*23%=4.600
C 338=105.000*23%=24.150
5,
N 627=16.000
N 641=5.000
N 642=10.000
C 214=31.000
6,
N 627=4.000
N 641=1.500
N 642=2.500
N 133= 800
C 331=8.800
7,
N 154=502.750
C 621=385.000
C 622=73.800
C 627=43.950
- tính chi phí dở dang cuối kỳ theo pp chi phí NVL chính
=> Giá trị dở dang cuối kỳ =200 x (40.000+360.000)/(1.800+200)=40.000
=> giá thành sp =40.000+502.750-40.000=502.750
=> giá thành đơn vị =502.750/1.800=279
N 155=502.750
C 154=502.750
- Tính chi phí dở dang cuối kỳ theo pp sản lượng ước tính tương đương
=> chi phí dở dang cuối kỳ :-( 40.000+502.750)/( 1.800+200)*200=54.275
=> tổng giá thành =40.000+502.750-54.275=488.475
=> Giá thành đơn vị=488.475/ 1.800=271
Bạn kiểm tra lại xem . Mình cũng ko kiểm tra kỹ ko biết có sai chỗ nào ko?

MÌNH NHẦM MẤT KHI CỘNG 627 . DO MÌNH CỘNG THIẾU NÊN GIÁ THÀNH CÓ THAY ĐỔI , MÌNH SỬA RỒI , BẠN KIỂM TRA LẠI XEM MÌNH CÓ NHẦM CHỖ NÀO THÌ SỬA LẠI. BẠN CỘNG LẠI TỔNG 621, 622,627 XEM CÓ ĐÚNG KO?
 
Sửa lần cuối:

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Bài 2:
Cho số dư đầu kỳ một số tài khoản:
-TK 157 “Hàng gửi bán”: 40.000
-TK 155 “Thành phẩm”: 150.000
-TK 131 “Phải thu khách hàng”: 80.000
-TK 131 “Khách hàng ứng trước”: 35.000
Trong kỳ có các nghiệp vụ:
1.Khách hàng trả hết nợ kỳ trước bằng tiền mặt;
2.Nhận hoa hồng được hưởng trong tháng 5.000 bằng tiền mặt;
3.Nhập kho thành phẩm từ sản xuất, tổng giá trị: 100.000;
4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn xuất kho 60.000; giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 88.000; khách hàng thanh toán đủ bằng tiền mặt sau khi trừ số tiền đã ứng trước. DN chấp nhận chiết khấu thanh toán 2% cho khách hàng nhưng chưa trả;
5.Khách hàng thông báo chấp nhận 3/4 số hàng gửi bán kỳ trước, giá bán được chấp nhận là 44.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), số hàng gửi bán còn lại vẫn gửi tạm tại kho người mua;
6.Thanh toán tiền quảng cáo trên một tờ báo địa phương 2.750 (bao gồm thuế 10%);
7.Xuất kho thành phẩm gửi bán đại lý, giá xuất kho 25.000, giá bán giao đại lý 45.000 (chưa có thuế GTGT 10%)
Yêu cầu:
1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh;
2. Cho biết giá trị thành phẩm tồn kho và gửi bán cuối kỳ; căn cứ xác định số liệu đó?
3. Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh biết CPBH 3.000, CP QLDN 9.000.
 

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Bài 2:
Cho số dư đầu kỳ một số tài khoản:
-TK 157 “Hàng gửi bán”: 40.000
-TK 155 “Thành phẩm”: 150.000
-TK 131 “Phải thu khách hàng”: 80.000
-TK 131 “Khách hàng ứng trước”: 35.000
Trong kỳ có các nghiệp vụ:
1.Khách hàng trả hết nợ kỳ trước bằng tiền mặt;
2.Nhận hoa hồng được hưởng trong tháng 5.000 bằng tiền mặt;
3.Nhập kho thành phẩm từ sản xuất, tổng giá trị: 100.000;
4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn xuất kho 60.000; giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 88.000; khách hàng thanh toán đủ bằng tiền mặt sau khi trừ số tiền đã ứng trước. DN chấp nhận chiết khấu thanh toán 2% cho khách hàng nhưng chưa trả;
5.Khách hàng thông báo chấp nhận 3/4 số hàng gửi bán kỳ trước, giá bán được chấp nhận là 44.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), số hàng gửi bán còn lại vẫn gửi tạm tại kho người mua;
6.Thanh toán tiền quảng cáo trên một tờ báo địa phương 2.750 (bao gồm thuế 10%);
7.Xuất kho thành phẩm gửi bán đại lý, giá xuất kho 25.000, giá bán giao đại lý 45.000 (chưa có thuế GTGT 10%)
Yêu cầu:
1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh;
2. Cho biết giá trị thành phẩm tồn kho và gửi bán cuối kỳ; căn cứ xác định số liệu đó?
3. Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh biết CPBH 3.000, CP QLDN 9.000.
có ai giúp mình câu này với,sắp thi rồi mà vẫn còn kém quá
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Bài 2:
Cho số dư đầu kỳ một số tài khoản:
-TK 157 “Hàng gửi bán”: 40.000
-TK 155 “Thành phẩm”: 150.000
-TK 131 “Phải thu khách hàng”: 80.000
-TK 131 “Khách hàng ứng trước”: 35.000
Trong kỳ có các nghiệp vụ:
1.Khách hàng trả hết nợ kỳ trước bằng tiền mặt;
2.Nhận hoa hồng được hưởng trong tháng 5.000 bằng tiền mặt;
3.Nhập kho thành phẩm từ sản xuất, tổng giá trị: 100.000;
4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn xuất kho 60.000; giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 88.000; khách hàng thanh toán đủ bằng tiền mặt sau khi trừ số tiền đã ứng trước. DN chấp nhận chiết khấu thanh toán 2% cho khách hàng nhưng chưa trả;
5.Khách hàng thông báo chấp nhận 3/4 số hàng gửi bán kỳ trước, giá bán được chấp nhận là 44.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), số hàng gửi bán còn lại vẫn gửi tạm tại kho người mua;
6.Thanh toán tiền quảng cáo trên một tờ báo địa phương 2.750 (bao gồm thuế 10%);
7.Xuất kho thành phẩm gửi bán đại lý, giá xuất kho 25.000, giá bán giao đại lý 45.000 (chưa có thuế GTGT 10%)
Yêu cầu:
1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh;
2. Cho biết giá trị thành phẩm tồn kho và gửi bán cuối kỳ; căn cứ xác định số liệu đó?
3. Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh biết CPBH 3.000, CP QLDN 9.000.
Thật sự bạn phải nên làm trước đi thì mới hiểu. Làm cho bạn ko khó , nhưng liệu bạn có hiểu j ko khi đọc bài gải của mọi người mới là quan trọng.
I, Định khoản
1,

N 111=80.000
C 131=80.000
2,
N 111=5.000
C 711=5.000 ( cái này bạn có viết thiếu j ko vậy) Nếu hoa hồng này nhận được do DN làm môi giới và thường xuyên thì khi nhận hoa hồng phải xuất hóa đơn kê khai thuế và cho vào 511, còn hoa hồng nhận được do các hoạt động bất thường thì cho vào 711
3,
N 155=100.000
C 154=100.000
4,
N 632=60.000
C 155=60.000
-
N 111=88.000-35.000=53.000
N 131=35.000
N 635=1.760
C 511=80.000
C 338=1.760
C 333=8.000
5,
N 632=30.000
C 157=30.000
-
N 131=48.400
C 511=44.000
C 333=4.400
6,
N 641=2,500
N 133=250
C 111=2.750
7,
N 157=25.000
C 155=25.000
II,
- giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ=150.000+100.000-60.000-25.000=
- Giá trị hàng gửi bán tồn cuối kỳ=40.000+25.000-30.000=
III, Xác định kết quả kinh doanh
-KC DT
N 511=80.000+44.000=124.000
C 911=124.000
-KC thu nhập khác
N 711=5.000
C 911=5.000
-KC chi phí tài chính
N 911=1.760
C 635=1.760
-KC giá vốn
N 911=90.000
C 632=90.000
-KC CPQLDN
N 911=9.000
C 642=9.000
-KC CPBH
N 911=5.500
C 641=5.500
=> Lợi nhuận trước thuế=124.000+7.000-90.000-5.500-9.000=26.500
- KC lãi
N 911=26.500
C 421=26.500
 
Sửa lần cuối:

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Thật sự bạn phải nên làm trước đi thì mới hiểu. Làm cho bạn ko khó , nhưng liệu bạn có hiểu j ko khi đọc bài gải của mọi người mới là quan trọng.
I, Định khoản
1,

N 111=80.000
C 131=80.000
2,
N 111=5.000
C 711=5.000 ( cái này bạn có viết thiếu j ko vậy) Nếu hoa hồng này nhận được do DN làm môi giới và thường xuyên thì khi nhận hoa hồng phải xuất hóa đơn kê khai thuế và cho vào 511, còn hoa hồng nhận được do các hoạt động bất thường thì cho vào 711
3,
N 155=100.000
C 154=100.000
4,
N 632=60.000
C 155=60.000
-
N 111=88.000-35.000=53.000
N 131=35.000
N 635=1.760
C 511=80.000
C 338=1.760
C 333=8.000
5,
N 632=30.000
C 157=30.000
-
N 131=48.400
C 511=44.000
C 333=4.400
6,
N 641=2,500
N 133=250
C 111=2.750
7,
N 157=25.000
C 155=25.000
II,
- giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ=150.000+100.000-60.000-25.000=
- Giá trị hàng gửi bán tồn cuối kỳ=40.000+25.000-30.000=
III, Xác định kết quả kinh doanh
-KC DT
N 511=80.000+44.000=124.000
C 911=124.000
-KC thu nhập khác
N 711=5.000
C 911=5.000
-KC chi phí tài chính
N 911=1.760
C 635=1.760
-KC giá vốn
N 911=90.000
C 632=90.000
-KC CPQLDN
N 911=9.000
C 642=9.000
-KC CPBH
N 911=5.500
C 641=5.500
=> Lợi nhuận trước thuế=124.000+7.000-90.000-5.500-9.000=26.500
- KC lãi
N 911=26.500
C 421=26.500
mình cũng biết thế,nhưng m làm ko chắc chắn lại ko có đáp án để đối chiếu nên mới nhờ mọi người gúp để hiểu hơn thôi.
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

mình cũng biết thế,nhưng m làm ko chắc chắn lại ko có đáp án để đối chiếu nên mới nhờ mọi người gúp để hiểu hơn thôi.
Nếu có j ko hiểu bạn nên hỏi mọi người. Mình khuyên bạn nên học để lấy kiến thức hơn là học để lấy tấm bằng, bạn kiểm tra xem mình có nhầm chỗ nào ko? vì thật sự mình học kế toán chứ lâu rồi mình ko làm kế toán , nên sợ nhầm lẫn
 

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Bài này làm thế nào ạ

Nếu có j ko hiểu bạn nên hỏi mọi người. Mình khuyên bạn nên học để lấy kiến thức hơn là học để lấy tấm bằng, bạn kiểm tra xem mình có nhầm chỗ nào ko? vì thật sự mình học kế toán chứ lâu rồi mình ko làm kế toán , nên sợ nhầm lẫn
mình ko phải chuyen ngành kế toán bạn ạ,bọn mình chỉ học do môn này bắt buộc của trương thôi,nên mình cũng ko muốn tìm hiểu rõ.vậy nên mình mới hỏi mọi người giúp đỡ thêm
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top