Are you this type of Uni student?

Admin

Thấy Lỗi Là Test
Thành viên BQT
Administrator
At the beginning of new semester
newschoolsemester.gifAt the 1st week
1stweek.gifAt the 2nd week
2ndweek.gifBefore the midterm test
b4midterm.gifDuring the midterm test
duringmidterm.gifAfter the midterm test
aftermidterm.gifBefore the final exam
b4final.gifOnce know the final exam schedule
knowfinalschedule.gif7 days before final exam
7daysb4final.gif6 days before final exam
6daysb4final.gif5 days before final exam
5daysb4final.gif4 days before final exam
4daysb4final.gif3 days before final exam
3daysb4final.gif2 days before final exam
2daysb4final.gif1 day before final exam
1dayb4final.gifThe night before the final exam
nightb4final.gifOne hour before the final exam
hourb4final.gifDuring the final exam
duringfinal.gifOnce walk out of the exam hall
walkoutexamhall.gifAfter the final exam, during the holiday
afterfinal.gif
yeah, i am
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top