Anh chị giúp em định khoản với ạ

Heloo

New Member
Hội viên mới
(01/12) Thanh lý một TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi. Nguyên giá TSCĐ là 78.000, đã khấu hao hết, phế liệu thu hồi bằng tiền mặt 500 xử lý nhập quỹ phúc lợi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top