Anh chị giúp em bài này nhé

tuonglinh.

New Member
Hội viên mới
Giúp em cái này nhé
Giả sử có một công ty lựa chọn phương pháp khấu hao giảm dần có điều chỉnh để tính
khấu hao TSCĐ với mục đích báo cáo tài chính cho 1 tài sản có thời gian ước tính sử
dụng là 10 năm.

Yêu cầu:

Chỉ ra sự ảnh hưởng (cao hơn, thấp hơn, như nhau) của phương pháp khấu hao giảm
dần so với phương pháp đường thẳng đối với:

a. Chi phí khấu hao trong năm đầu tiên
b. Giá trị ghi sổ của tài sản sau 2 năm
c. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (không xét ảnh hưởng của thuế TNDN)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top