Ac có thể giúp em bài này với được không ạ. Em cảm ơn!

namkhang12

New Member
Hội viên mới
Bài 1. Nguyên giá TSCĐ hiện có đầu tháng 4: 300.000.000. Trong tháng 4 có tình hình sau:
- Ngày 5/4 mua và đưa vào sử dụng TSCĐ có nguyên giá 50.000.000, thời gian sử dụng ước tính 4 nãm.
- Ngày 10/4 bán TSCĐ có nguyên giá 40.000.000, giá trị hao mòn tính đến thời điểm bán 6.000.000, thời gian sử dụng ước tính 4 năm
Toàn bộ TSCĐ trong DN chỉ dùng cho sản xuất. Giá trị thanh lý ước tính bằng 0
Chi phí khấu hao tháng 3 : 5.000.000. Trong tháng 3 không có tình hình tăng giảm TSCĐ
Vậy khấu hao tháng 4 là ?

A. 902.778
B. 150.000
C. 5.552.778
D. 5.319.444
Bài 2. Một TSCĐ có nguyên giá: 300 tr, hao mòn lũy kế 100 tr, giá trị thanh lý ước tính 5tr. Vậy giá trị còn lại của tài sản là?
A.195tr
B.205tr
C.300 tr
D. Cả 3 câu trên đều sai
Bài 3. Trên Bảng CĐKT, TSCĐ được trình bày theo :
A. Số khấu hao lũy kế
B. Giá trị còn lại
C. NGuyên giá
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Bài 4. Giá trị còn lại của TSCĐ trình bày trên Bảng CĐKT là:
A. Là giá trị còn có thể thanh lý
B. Là giá trị còn có thể được tính vào chi phí được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
C. Là giá trị lợi ích kinh tế thu được
D. GIá trị còn có thể thu hồi
Bài 5. Công ty mua một TSCĐ hữu hình sử dụng cho sân bóng đá của công ty, giá mua 50tr, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 2tr, giá trị thanh lý ước tính 1tr. Nguyên giá TSCĐ là:
A. 52 tr
B. 56 tr
C. 57tr
D. Tất cả đều sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top