A/chị cho e hỏi có Phương pháp ước tính số lượng tiêu thụ mặt hàng của từng khách hàng?

ngô ngọc nam

New Member
Hội viên mới
- có doanh số bán cùng kỳ, liên kề theo tháng
- Có kế hoạch số lượng cần bán để đạt mục tiêu
=> Tính ra được số lượng sẽ bán trong tháng tiếp theo
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
- có doanh số bán cùng kỳ, liên kề theo tháng
- Có kế hoạch số lượng cần bán để đạt mục tiêu
=> Tính ra được số lượng sẽ bán trong tháng tiếp theo
Dự báo số lượng bán trong tháng tiếp theo có thể dựa vào 2 phương pháp thường sử dụng
  1. Ý kiến chuyên gia: Giả sử sales hiểu thị trường, hiểu nhu cầu và làm việc trực tiếp với khách hàng. Sales có thể đưa ra giả định về số lượng tiêu thụ trong ngắn hạn.
  2. Dữ liệu quá khứ: Phương pháp này sử dụng giả thiết dữ liệu ở quá khứ là cơ sở để dự báo nhu cầu trong tương lai. Đây là một phương pháp tốt khi dữ liệu ở quá khứ đáng tin cậy. Các kỹ thuật toán học như bình quân di động và làm trơn hàm số mũ được sử dụng để dự báo trong phương pháp chuỗi thời gian. Hiện nay các kỹ thuật này đã được phát triển thành các phần mềm phổ biến.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top