A/c giúp em giải bài này với.

xio

New Member
Hội viên mới
Một cty XD tiến hành thi công ctrinh gồm 2 hạng mục X và Y có số liệu như sau

1. Tổng hợp các phiếu Vật tự cho hạng mục X là 200 trd, cho hạng mục y là 170 trd

Nhiên liệu cho Máy thi công là 16 trd

2. Tổng hợp tiền lương cho Công nhân hạng mục X là 35 trd hạng mục Y là 20 trd

Cho đội máy thi công là 10 trd

Lương cho Bộ máy Quản lý công trường là 5 trd

3. Các khoản trích theo lương theo quy định

4. Khấu hao TSCD ở bộ máy quản lý công trường là 3.5 trd

5. Khấu hao thiết bị dùng cho thi công công trình là 10 trd

6. Các chi phí khác phục vụ cho máy thi công trả bằng tiền mặt là: 3.5 trd

7. Tiền điện phải trả cho máy thi công là 5 trd, VAT 10%

8. Tổng hợp các phiếu chi tiền mặt cho thi công công trình là 5 trd

Yêu cầu:

Tính toán giá thành hạn mục công trình

Định khoản các khoản mục chi phí

Biết Chi phí sản xuất chung phân bố cho từng hạng mục công trình theo chi phí tiền lương Công nhân, chi phí Máy thi công phân bổ cho hạng mục X là 55%, hạng mục Y là 45%
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top