5 vấn đề mới nhất về luật quản lý thuế

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Sau đây là 5 vấn đề về Luật quản lý Thuế nổi bật trong năm 2019

1. Tổng hợp điểm mới Luật Quản lý thuế 2019

thuế.jpg

Sau đây là tổng hợp 9 nội dung mới nhất liên quan đến luật thuế mới được sửa đổi và bổ sung về cơ quan thuế, quyền của nhười nộp thuế, thuế TNCN, hóa đơn điện tử, ....
Mời các bạn nhấp vào link để xem chi tiết.

2. Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nhiều điểm mới mang lại lợi ích cho DN và cơ quan quản lý

vanban.png

Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. Luật Quản lý thuế năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: mở rộng quyền của người nộp thuế, kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân…
Mời các bạn nhấp vào link để xem chi tiết.

3. Luật Quản lý thuế 2019: Bổ sung quy định 'khoanh tiền nợ thuế

nợ.jpg

Hiện hành, Luật Quản lý thuế 2006, Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế không có quy định về việc khoanh nợ thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) đã bổ sung quy định về khoanh tiền nợ thuế.
Mời các bạn nhấp vào link để xem chi tiết.

4. Thông tin báo chí về quy định xoá nợ thuế trong Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

nợ thuế.jpg

Trên đây là 4 trường hợp quy định được xóa tiền nợ thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt do cơ quan Thuế ban hành.
Mời các bạn nhấp vào link để xem chi tiết.

5. Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

29557975853048_QICB.jpg

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, quy định quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá,... Trên đây là 05 nội dung đáng chú ý nhất của Luật Quản lý thuế 2019.
Mời các bạn nhấp vào link để xem chi tiết.

Tài liệu tham khảo:
- Danketoan.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top