2858/TCT-TNCN về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNCN' bắt đầu bởi Simon, 11/11/15.

 1. Simon

  Simon Member Hội viên được tín nhiệm

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 2858/TCT-TNCN
  V/v Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

  Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015  Kính gửi: Công ty TNHH INOAC Việt Nam.
  (Địa chỉ: Lô 36, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội)

  Trả lời công văn số INOAC-1506ACC ngày 18/6/2015 của Công ty TNHH INOAC Việt Nam về việc khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/HQ12 ngày 21/11/2007;

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

  Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

  Công văn số 34440/CT-HTr ngày 05/6/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội trả lời chính sách thuế đối với Công ty TNHH INOAC Việt Nam về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động là phù hợp với quy định hiện hành. Đề nghị Công ty TNHH INOAC Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 34440/CT-HTr nêu trên.

  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH INOAC Việt Nam được biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu VT, TNCN.


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.