2781/TCT-QLN năm 2015 đề nghị hỗ trợ thu phí quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thảo luận trong 'Văn bản quản lý thuế' bắt đầu bởi Simon, 11/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 2781/TCT-QLNV/v đề nghị hỗ trợ thu phí quản lý của UBCKNN

  Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015


  Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3840/UBCK-PTTT ngày 25/6/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hỗ trợ thu phí quản lý công ty đại chúng còn tồn đọng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại Điều 1 Luật Quản lý thuế quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

  “Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”.

  - Tại Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế quy định về cơ quan quản lý thuế bao gồm:

  “a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế;

  b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan”.

  Căn cứ quy định nêu trên thì đối với các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

  Đối với khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế, vì vậy, cơ quan thuế không thể áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với khoản nợ này.

  Tổng cục Thuế trả lời để UBCKNN được biết./.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, QLN(2b).


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phi Vân Tuấn


   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.