2531/TCT-TNCN năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNCN' bắt đầu bởi Simon, 10/11/15.

 1. Simon

  Simon Member Hội viên được tín nhiệm

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 2531/TCT-TNCNV/v Chính sách thuế TNCN

  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015


  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4374/CT-KTNB ngày 29/5/2015 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

  Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

  Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 nêu trên./.  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, TNCN.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.