1321/TCT-CS về khấu trừ thuế GTGT

Thảo luận trong 'Văn bản thuế GTGT' bắt đầu bởi Son.Tran, 4/11/15.

 1. Son.Tran

  Son.Tran Member Hội viên mới

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1321/TCT-CS
  V/v: khấu trừ thuế GTGT

  Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1289/CT-TTHT ngày 15/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ đối với đơn vị sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp vốn xây dựng, mua sắm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ Khoản 3, Khoản 8, Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 Chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính;

  Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tại công văn số 289/CT-TTHT ngày 15/10/2013.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.
  Nơi nhận:

  - Như trên;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (2).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.