S

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • theo qd 48, thi k su dụng tk 621,622,627, vậy khi mình xuất NVL để SX thì hạch toán ntn dc a??
    N
    ng_thanhluan
    Sử dụng tài khoản 154, chi tiết:1541,1542,1547
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top