P

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • cả nhà cho em hỏi với ạ, công ty em xuất sai hóa đơn từ 0% thành Không chịu thuế vào khu phi thuế quan. cả 3 quý đều bị sai ạ. mọi người cho em hướng xử lý với ạ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top