P

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Mình chưa hiểu ý định của bạn là gì. Bạn muốn chèn tháng là chèn từng ngày của tháng đó theo đúng thứ 2, 3, 4, .... đúng không. Kiểu xác định hôm nay là thứ mấy ngày bao nhiêu. Bạn đang muốn làm bảng chấm công cho các nhận viên công ty để làm cùng bảng lương ak.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top