L

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Xin chào,
    Mình cũng đang gặp vấn đề về tờ khai thuế nhà thầu như bạn: Không phát sinh nên bỏ không nộp tờ khai trắng,
    Vấn đề của bạn đã được giải đáp chưa cho mình xin ý kiến với ah.
    Cảm ơn bạn!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top