K

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • uh, nhưng trường hợp của tớ có ghi giảm doanh thu và lấy thuế suất 5% - thuế suất đã xuất và còn lại là số thuế cần phải nộp được ko?
    - Em nên viết bài có dấu để dễ dàng trong việc đọc bài.

    - Em vào Box biểu mẫu hay dưới chữ ký của anh sẽ có phần 315 biểu mẫu đó.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top