huongkttaydo

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Mình cũng mới làm bên xây dựng, cũng chưa rành lắm, bạn có thể post bài lên diễn đàn, sẽ có nhiều ý kiến cho bạn tham khảo. Nếu biết, mình sẵn sàng giúp đỡ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top