Hien_kttc

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình sn 89 đầu 90 hjhj
    cậu gọi tên là gì cũng, nhưng xin lỗi bạn sn bao nhiêu hjhj
    ok. mình sinh năm 90 còn bạn, nếu ko tiện mình gọi nhau là bạn cho hòa đồng. ok nhé
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top