G
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Chào b!
    Bạn ơi,b có thể giúp mình chút dc k?
    Khi phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thì quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán Bravo như thế nào?
    Thanks!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top