D

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Công ty e Mua hàng của công ty A, nhưng công ty e bù trừ công nợ và không xuất hóa đơn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top