D

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

    • D
      dochoixau1928 đã đăng chủ đề mới.
      Tại c.ty CP Ngọc Việt phát hành một loại trái phiếu có mện giá 500.000đ/tp, thời hạn 10 năm. lãi suất 12%/năm, hàng năm trả lãi 1 lần...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top