Đ

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • chi phí xăng dầu cao quá, theo mình bạn phải cho các chi phí khác vào thêm, vì thực tế chắc xuất HĐ k khớp với thực tế hoặc nhân viên lấy hoá đơn xăng dầu về quá nhiều => nhiều khi pải bỏ đỡ không mai này QTT bị loại CP bạn à
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top