C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Xuất NVL chính theo giá thực tế 47.850.000 đ để SX 160 SP.A và 350 SP.B với định mức chi phí 1 SP.A là 90.000 đ, 1 SP.B là 50.000 đ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top