C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • ĐỊNH KHOẢN GIÚP MÌNH VỚI
    XK 1500sp gửi cty M giá bán chưa thuế 146000/sp thuế 10%
    hoa hồng đại lí được tính 5% giá thanh toán bao gồm 10% thuế GTGT
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top