C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Em chào cả nhà e muốn hỏi tài khoản 214 trên bảng cân dối kế toán và số phát sinh ghi ko giống nhau ạ, ghi bên có ạ
    trongtongteo
    trongtongteo
    Trên CDKT là số lũy kế từ ban đầu sơ khai, còn phát sinh bên Có là trích tiếp trong kỳ hiện tại thôi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top