Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nam Việt (ANV) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong khoảng thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền đã có sự tích cực hơn so với kỳ trước đó, doanh nghiệp đã kiếm được nhiều hơn từ dòng tiền kinh doanh và chi trả cho 2 hoạt động còn lại tại thời điểm này.
1660270243579.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ sẽ gặp một số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1660270309579.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp của doanh nghiệp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1660270505834.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1660270639708.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng là do doanh nghiệp mang về được nhiều lợi nhuận hơn với kỳ trước đó.
1660270692120.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại chưa đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể ở kỳ hiện tại là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình.
1660270753598.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua.
1660270982644.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1660271128553.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia với doanh nghiệp.
1660271197095.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 22% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1660271262651.png


6. Phân tích ngành nghề
1660271415186.png

ANV có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. ANV thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top