Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử do ghi sai giá

Kaike

Member
Hội viên mới
Trong trường hợp, doanh nghiệp hoặc người bán đã giao hóa đơn cùng hàng hóa cho người mua. Đồng thời đã được thanh toán tiền nhưng sau đó lại phát hiện ra những sai sót, thì người bán sẽ phải lập hóa đơn mới để điều chỉnh sai sót. Cùng với đó, người mua và người bán phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ những sai sót.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là gì?​

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử (HĐĐT) là biểu mẫu điện tử điều chỉnh sai sót khi gửi cho người mua, đã cung cấp dịch vụ và giao hàng hóa. Căn cứ khoản 3 điều 20 của thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC, xử lý như sau:
 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn gồm chữ ký của hai bên ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử để điều chỉnh sai sót.
 • Cuối cùng, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh, đồng thời cả 2 bên thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
(Chỉ trường hợp bên bán phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót, đã giao hàng. Người mua và người bán đã kê khai thuế. Thì mới tiến hành lập biên bản điều chỉnh HĐĐT)

Những lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử​

 • Ngày lập trên mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
 • Nội dung trên mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT phải thể hiện rõ các thông tin:
 • Điều chỉnh hóa đơn số bao nhiêu
 • Ngày tháng lập
 • Ký hiệu
 • Số hóa đơn điều chỉnh
 • Ngày tháng, ký hiệu
 • Nội dung cần điều chỉnh
 • Trường hợp HĐĐT sai sót đã kê khai thuế, ngoài việc lập mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT, kế toán cần phải lập cả hóa đơn điều chỉnh.
 • Trường hợp hóa đơn điều chỉnh sai tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế, kế toán chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT được người mua và người bán ký điện tử, lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì sẽ lập biên bản thỏa thuận bằng giấy.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử do ghi sai đơn giá.​

1.jpg
0002-3-768x681.jpg
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top