Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh

Dinh Nguyễn 27

New Member
Hội viên mới
1.Trường hợp bán trả chậm, trả góp
DN kế toán HTK theo PP KKTX, tính và nộp thuế GTGT theo phương pháo khấu trừ:
Ngày 1/2/N xuất kho 300 sản phẩm A bán cho khách hàng theo phương thức trả góp, giá bán thu tiền ngay gồm cả thuế GTGT 10% là 2.420/sp, giá bán trả góp là 2.550/sp. Khách hàng trả ngay lần đầu bằng chuyển khoản: 165.000. Số còn lại, trả góp đều 3 lần cuối mỗi năm kể từ ngày mua. Biết giá vốn của lô hàng: 620.000
a. Định khoản
b. Hạch toán lần trả góp đầu tiên vào 31/12/N. Giả sử khách hàng B thanh toán bằng tiền mặt.
2. Trường hợp gửi bán đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
a.
Công ty M xuất kho 1 lô thành phẩm chuyển tới cơ sở đại lý Q theo giá vốn 300.000. Tổng giá thanh toán 440.000 đã gồm thuế GTGT 10%
b. Cơ sở Q đã bán được 80% số hàng thu tiền mặt theo đúng giá bán quy định, 20% còn lại không bán được, cơ sở Q trả lại, công ty M đã kiểm nhận, nhập kho đủ. Biết hoa hồng đại lý = 6% trên giá bán chưa có thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT cả hoa hồng đại lý là 10%.
c. Sau khi trừ hoa hồng được hưởng, cơ sở Q đã thanh toán cho công ty M bằng chuyển khoản.
Yêu cầu : Định khoản

Giúp em với ạ !!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top