giúp em với ạ

Duy061202

New Member
Hội viên mới
Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế
GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp
5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển bên bán
chịu toàn bộ là 1,1tr bao gồm thuế GTGT. định khoản giúp em với ạ
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế
GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp
5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển bên bán
chịu toàn bộ là 1,1tr bao gồm thuế GTGT. định khoản giúp em với ạ
Trường hợp xuất hoá đơn rồi ghi
Nợ TK 211 100 tr
Nợ TK 133 10 tr
Có TK 331 110 tr
Nhưng bên bán gíao TSCĐ không đúng tiêu chuẩn nên giảm giá
Có hai khả năng:
-Huỹ hoá đơn trước kia, xuất hoá đơn khác.
-Xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá.
Nợ TK 331 110 tr
Có TK 211 5.5
Có TK 112 104.5 tr
Phí vận chuyển bên bán chịu nên không hạch toán .
Bên mua chịu hạch toán
Nợ TK 211 1 tr
Nợ TK 133 0,1 tr
Có TK 331 1,10 tr

Trường hợp chưa hạch toán như trên, huỹ hoá đơn xuất lại ghi:
Nợ TK 211 95 tr
Nợ K 133 9.5 tr
Có TK 112 04.5 tr
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top