Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3069/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN và GTGT.
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010
Kính gửi: Công ty TNHH Diageo Đông Dương

Trả lời công văn số 01June/Ac/Diageo ngày 21/6/2010 của Công ty TNHH Diageo Đông Dương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại quy định: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”.

Tại Điều 92 Luật Thương mại quy định:

“Điều 92. Các hình thức khuyến mại.2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác”.

Tại Điều 100 Luật Thương mại quy định:

“Điều 100. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

1. Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; …

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức”.

Tại Điều 4 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định các quy định trên, mọi hình thức khuyến mại (tặng sản phẩm cho khách hàng, tặng hàng hóa, dịch vụ khác cho khách hàng, chiết khấu thương mại, …) cho sản phẩm rượu đều bị cấm.
Vì vậy, Công ty TNHH Diageo Đông Dương không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ (bao gồm sản phẩm rượu và các hàng hóa, dịch vụ khác) dùng để khuyến mại sản phẩm rượu và các khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng mua sản phẩm rượu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Diageo Đông Dương được biết.
Dòng bôi đậm công văn này theo các bạn có gì mâu thuẩn không?
-Dòng bôi đậm ở trên chỉ cấm khuyến mại trên 30 độ
-Dòng bôi đậm dưới thì cấm tất cả.

Các bạn có ý kiến gì ?.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
 

muontennguoi

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Không có gì mâu thuẫn cả.
- Không được dùng rượu trên 30 độ để làm tặng phẩm khuyến mại (cho bất kỳ mặt hàng nào).
- Không được khuyến mại rượu (dùng rượu hoặc sản phẩm khác để tặng khi bán rượu) bất kể độ rượu.
 

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Không có gì mâu thuẫn cả.
- Không được dùng rượu trên 30 độ để làm tặng phẩm khuyến mại (cho bất kỳ mặt hàng nào).
- Không được khuyến mại rượu (dùng rượu hoặc sản phẩm khác để tặng khi bán rượu) bất kể độ rượu.

Chung quan điểm với pác Mướn.
Khách hàng mua con gà quay thì siêu thị không được phép khuyến mại chai rượu >30 độ.
Khách hàng mua rượu thì các CP về ((sản phẩm(rượu), hàng hóa, dịch vụ khác tặng cho khách hàng, chiết khấu thương mại, …) không phải là Cp thuế TNDN
 
Sửa lần cuối:

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Dòng bôi đậm công văn này theo các bạn có gì mâu thuẩn không?
-Dòng bôi đậm ở trên chỉ cấm khuyến mại trên 30 độ
-Dòng bôi đậm dưới thì cấm tất cả.

Các bạn có ý kiến gì ?.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Ủa, sao hôm nọ em hỏi anh về chi phí quảng cáo đối với rượu mà?:ngacnhien:
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Bác đọc kỹ công văn chưa đấy.
4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức”.
.
Đã nói là dùng hoặc khuyến mại rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên => rượu có độ cồn dưới 30 độ thì không có cấm.Thế tại sao kết luận lại cấm tất cả .Vậy luật thương mại phân biệt độ cồn làm gì cho mệt.
Các bạn có ý kiến nào nữa không ?.
 

Ngom

New Member
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Bác đọc kỹ công văn chưa đấy.
.
Đã nói là dùng hoặc khuyến mại rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên => rượu có độ cồn dưới 30 độ thì không có cấm.Thế tại sao kết luận lại cấm tất cả .Vậy luật thương mại phân biệt độ cồn làm gì cho mệt.
Các bạn có ý kiến nào nữa không ?.
Ông bị vợ cấm uống rượu sao?

1- Theo Khoản 4 Điều 100 Luật thương mại thì mang rượu từ 30 độ trở lên để khuyến mại thì cấm.
2- Theo khoản 1 Điều 100 Luật thương mại thì cấm khuyến mại cho hàng bị hạn chế kinh doanh (hiểu là: dùng bất kể cái gì để khuyến mại khi bán hàng hạn chế kinh doanh cũng bị cấm).
Khoản 2 Điều 100 Luật thương mại thì dùng hàng hạn chế kinh doanh để khuyến mại thì bị cấm.

Do Luật thương mại chưa quy định rượu là hàng hạn chế kinh doanh nên khoản 4 điều 100 quy định cụ thể rượu từ 30 độ trở nên bị cấm mang đi khuyến mại.

3- Khi có Nghị định 40 năm 2008 tại Khoản 1 Điều 4 vơ ráo các loại rượu vào là hàng hạn chế kinh doanh cho nên rượu trên hay dưới 30 độ đều bị luật Thương mại cấm khuyến mại (dùng rượu để khuyến mại hoặc bán rượu mà có khuyến mại).

Ông còn ý kiến không? :161:
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Tại Điều 4 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật”.
Đúng là ngợm thật, bác phân biệt từ hạn chế với từ cấm xem.Cấm là cấm tất, hạn chế kinh doanh chứ không cấm-chỉ hạn chế khuyến mại rượu từ 30 độ trở lên.
Ai có ý kiến gì không ?
 

Ngom

New Member
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Đúng là ngợm thật, bác phân biệt từ hạn chế với từ cấm xem.Cấm là cấm tất, hạn chế kinh doanh chứ không cấm-chỉ hạn chế khuyến mại rượu từ 30 độ trở lên.
Ai có ý kiến gì không ?

Thế chú không phân biệt được à?

Cấm kinh doanh: Chú lấy đâu ra rượu mà uống.
Hạn chế kinh doanh nên cấm khuyến mại: Muốn uống nôn tiền ra mà mua.

Không phải là hạn chế khuyến mại, mà là hạn chế kinh doanh nên cấm khuyến mại hiểu chửa? :161:
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Đúng là ngợm, hàng chế kinh doanh chứ có đâu nói cấm khuyến mại.
Theo luật cấm khuyến mại rượu từ 30 độ và người dưới 18 tuổi-Đây là hạn người đưa cho=> hạn chế người dùng.Khuyến mại là hình thức kinh doanh-Rõ chưa ngợm.Việc hạn chế kinh doanh => hạn chế người dùng vì rượu thuộc hàng ức chế thần kinh nên mới có giới hạn khuyến mại chứ không cấm tất.
Các bác có ý kiến gì không ạ
P/s Một số nơi vẫn được sở công thương cho phép khuyến mại đấy
 

TrietThai

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Dòng bôi đậm công văn này theo các bạn có gì mâu thuẩn không?
Kính gửi: Công ty TNHH Diageo Đông Dương

Trả lời công văn số 01June/Ac/Diageo ngày 21/6/2010 của Công ty TNHH Diageo Đông Dương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại quy định: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”.

Tại Điều 92 Luật Thương mại quy định:

“Điều 92. Các hình thức khuyến mại.2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác”.

Tại Điều 100 Luật Thương mại quy định:

Điều 100. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

1. Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; …

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức”.

Tại Điều 4 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định các quy định trên, mọi hình thức khuyến mại (tặng sản phẩm cho khách hàng, tặng hàng hóa, dịch vụ khác cho khách hàng, chiết khấu thương mại, …) cho sản phẩm rượu đều bị cấm.
Vì vậy, Công ty TNHH Diageo Đông Dương không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ (bao gồm sản phẩm rượu và các hàng hóa, dịch vụ khác) dùng để khuyến mại sản phẩm rượu và các khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng mua sản phẩm rượu.
-Dòng bôi đậm ở trên chỉ cấm khuyến mại trên 30 độ
-Dòng bôi đậm dưới thì cấm tất cả.

Các bạn có ý kiến gì ?.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
Đọc màu đỏ hy vọng Văn Sĩ thông suốt!


Xanh là cấm dùng rượu từ 30 độ trở lên để khuyến mại khi mua hàng hóa dịch vụ khác ngoài rượu.

Ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu..... :lala:
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Re: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Quả là trí thông minh của chú có giới hạn thật.
Anh đưa ra tình huống này chú xem nhé.
1-Rượu (Bất kể nồng độ) là mặt hàng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh .
1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh
=> Rượu cấm khuyến mại tất cả các loại thì điều cấm này dư thừa.
4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức”.
.Thế là câu phân biệt độ có vấn đề=>chú đọc lại bài trên xem anh hỏi gì?.
2-Rượu (Từ 30 độ trở lên) là mặt hàng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh =>rượu từ 30 độ trở lên cấm khuyến mại=>OK
cho nên có câu này.
Điều 100. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

1. Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; …

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức”.
Tôi mạng phép dịch điều 1 sau:Hạn chế kinh doanh rượu 30 độ trở lên.Điều 4 lại giải thích thêm.
Thế theo chú luật có vấn đề dư hay vấn đề gì >
Có ý kiến gì xin nói=>tại tôi cảm thấy vậy thôi.
 

Ngom

New Member
Hội viên mới
Ðề: Re: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Anh đưa ra tình huống này chú xem nhé.
1-Rượu (Bất kể nồng độ) là mặt hàng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh .
=> Rượu cấm khuyến mại tất cả các loại thì điều cấm này dư thừa.
.Thế là câu phân biệt độ có vấn đề=>chú đọc lại bài trên xem anh hỏi gì?.
2-Rượu (Từ 30 độ trở lên) là mặt hàng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh =>rượu từ 30 độ trở lên cấm khuyến mại=>OK
cho nên có câu này.

Tôi mạng phép dịch điều 1 sau:Hạn chế kinh doanh rượu 30 độ trở lên.Điều 4 lại giải thích thêm.
Thế theo chú luật có vấn đề dư hay vấn đề gì >
Có ý kiến gì xin nói=>tại tôi cảm thấy vậy thôi.

:jfbq00191070412ahu0: Bó tay!

Khi chưa có Nghị định 40 thì dưới 30 độ OK. Khi có NĐ 40 này thì đứt ráo!

Đơn giản thế thôi, ông lằng nhằng quá :xinloinhe:
 

TrietThai

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Re: Ðề: Re: Công văn 3069 về thuế TNDN và Thuế GTGT

Quả là trí thông minh của chú có giới hạn thật.
Anh đưa ra tình huống này chú xem nhé.
Xin lỗi chứ với màu đỏ ở trên thì ko có anh em gì ráo!

Vậy bạn tự cho là mình thông minh, vậy tôi có câu này dành cho bạn "chỉ có kẻ khù khờ mới tự nhận mình là thông minh"

Tại sao bạn ko bình tâm lại suy nghĩ xem tại sao tất cả các ý kiến đều khác của bạn? Theo như ý bạn thì TCT và các anh chị trả lời khác ý bạn trong Topic này đều có trí thông minh giới hạn, chỉ có bạn là thông minh vô hạn!?

Bạn đã vi phạm điều 3 nội quy của diễn đàn :

3. Quy định về bài viết: Thành viên khi tham gia hay tạo lập một chủ đề nhất định cần tuân thủ những quy định sau đây:
Không sử dụng ngôn ngữ hay hình ảnh thô tục vi phạm đạo đức, mang tính khiêu dâm, xúc phạm người khác. Không gây thù hằn, không bàn luận về các vấn đề mang tính chất tôn giáo, chính trị, tuân thủ pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Không được phổ biến các loại virus, bom mail hay các hướng dẫn hacking. Không được hướng dẫn cách lừa gạt, các hoạt động vi phạm pháp luật.

Hãy vui vẻ mà nhận thẻ cảnh cáo của tôi. Tôi ko có ý kiến gì thêm ở Topic này bởi vì ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top