Biểu thuế XNK ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC

luckyluck868

Member
Hội viên mới
Ðề: Biểu thuế XNK ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC

1. Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=5242
2. Thông tư số 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=5290
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top