Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Cần nhượng lại khóa học CFA level 1 tại **** Hà Nội kỳ thi tháng 12/2013

    Mình có đăng ký khóa học CFA Level 1 thi tháng 12/2013 tại **** Hà Nội lớp cuối tuần với giảng viên người nước ngoài được gần 2 tuần, nhưng do yêu cầu công việc mình quyết định chuyển sang học ACCA nên mình xin nhượng lại khóa học cho các bạn có nhu cầu đăng ký học tại **** để bù tiền đăng ký...
Top