Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Phần mềm UNESCO Accounting

    Mình mới viết chức năng tích hợp phần mềm kế toán Unesco vào hóa đơn điện tử Mời cả nhà xem thử
  2. D

    Hóa đơn điện tử tích hợp nhiều phần mềm kế toán

    Chào cả nhà Lợi ích lớn nhất của hóa đơn điện tử đối với kế toán: - Tích hợp phần mềm kế toán để không phải nhập hóa đơn bán ra (sau này cũng sẽ không nhập hóa đơn mua vào) ehoadondientu.com tích hợp được các phần mềm kế toán - Smart, Misa, Fast (Fox, Sql), Bravo (Fox, Sql), KTVN, Asia...
Top