Kết quả tìm kiếm

  1. H

    giúp e với ạ hiuhiu

    Công ty M có các Kiểm toán sau: - Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán thuế. - Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. - Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán hoạt động. Tình huống: Đơn vị có một đoàn xe du lịch còn mới sử dụng vào hoạt động du lịch. Do hoạt động du lịch...
Top