Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thanh lý Tài sản, CCDC

    Dear Các anh chị, Bên công ty mình đang có 1 số tài sản và ccdc không dùng nữa nên thanh lý cho 1 công ty cùng tập đoàn Giá thanh lý = giá trị còn lại mà trong đó có 1 số tài sản và CCDC đã hết khấu hao Vậy mình có được xuất hóa đơn các CCDC đó giá 0 đồng hay không? hay mình xuất ghi là "...
Top