Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  gởi cho mình nữa nhé. phamngoc.hue@gmail.com
 2. P

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  gởi cho mình nữa nhé. phamngoc.hue@gmail.com
 3. P

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  gởi cho mình nữa nhé. Mail; phamngoc.hue@gmail.com
 4. P

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gởi cho mình nhé Mail: phamngoc.hue@gmail.com Thanks
 5. P

  File Excel thẩm định dự án đầu tư bất động sản xây dựng khu du lịch

  Cho mình xin file naa2y để nghiên cứu , to ; phamngoc.hue@gmail.com
 6. P

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  cho mình xin file này nhé, phamngoc.hue@gmail.com
 7. P

  File Excel thẩm định dự án đầu tư bất động sản xây dựng khu du lịch

  bạn cho xin file này để nghiên cứu nhé, cám ơn nhiều, xin gởi về: phamngoc.hue@gmail.com
 8. P

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Cho mình xin file này nhé, mail của mình là phamngoc.hue@gmail.com
 9. P

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Cho mình xin file này nhé, mail của mình là phamngoc.hue@gmail.com Chân thành cám ơn
 10. P

  File Excel thẩm định dự án đầu tư bất động sản xây dựng khu du lịch

  Cho mình đăng ký xin file Thẩm định dự án này. Mail của mình là phamngoc.hue@gmail.com Chân thành cảm ơn !
 11. P

  Tặng mọi người file dashboard kiểm soát doanh thu, lợi nhuận cực hay

  cho em xin file này , cám ơn nhiều phamngoc.hue@gmail.com
 12. P

  File Excel thẩm định dự án đầu tư bất động sản xây dựng khu du lịch

  cho mình xin file này với nhé, phamngoc.hue@gmail.com
 13. P

  File Excel kế toán quản trị theo dõi hiệu quả của dự án cắt giảm chi phí

  cho mình xin file này với , cám ơn nhiều, phamngoc.hue@gmail.com
 14. P

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  cho mình xin file này nha, phamngoc.hue@gmail.com
 15. P

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  cho mình xin file này với, phamngoc.hue@gmail.com. Cám ơn nhiều
 16. P

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho mình xin file này, gởi cho phamngoc.hue@gmail.com . Cảm ơn nhiều.
 17. P

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Cho mình xin file này nhé phamngoc.hue@gmail.com
 18. P

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  cho mình xin file này với nhé, cám ơn nhiều: phamngoc.hue@gmail.com
 19. P

  Phân tích báo cáo tài chính SAB

  cho mình xin File excel nàu , cám ơn nhiều: phamngoc.hue@gmail.com
Top