Kết quả tìm kiếm

  1. M

    nhượng lại khóa học CAT(từ T1-T4)

    mình là sinh viên Học viện tài chính,mình đã đăng ký học CAT các môn t1,t2,t3,t4 ở ****-Xã Đàn,Hà Nội.nhưng do điều kiện trường mình xa trung tâm quá,lại không có phương tiện đi lại.Nên mình xin nhượng lại khóa học này cho bạn nào có nhu cầu.Đặc biệt mình đăng ký khóa học vào dịp discount lớn...
Top