Kết quả tìm kiếm

  1. T

    E chào mn ạ, mn giải giúp em bài tập náy với huhu

    1. Nhận được Lệnh chuyển Có số tiền 400.000, với nội dung thanh toán tiền hàng cho công ty Thương mại và Dịch vụ Tiến Dũng (có tài khoản ngân hàng Thương mại cổ Tiên Phong chi nhánh Thanh Xuân). Ngân hàng đã trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty cổ phần An Thịnh để thanh toán. 2...
Top