Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP ERP

    Chào anh chị, Công ty mới của Em sử dụng phần mềm kế toán SAP. Nhờ anh chị Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP ERP, cho em xin tài liệu hướng dẫn sử dụng và hệ thống TK trên SAP tương ứng với TK nào của Việt Nam. Cách in sổ sách kế toán để báo cáo thuế. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Mail của em là...
Top