Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Chuyên đề ứng dụng : Thiết kế chương trình Sổ Quỹ Tiền Mặt(Phần 2 - Query và Report)

    Các bác cho hỏi, về việc viết phần mềm thì kiến thức cơ bản là gì? Mình cũng như bạn tnhalk muốn viết phần mềm nhỏ cho nhà mình nên đang bắt đầu với Access. Tạo bảng, query vs form thì ổn nhưng về phần giao diện vẫn nằm trong access chứ không như nhưng ứng dụng miễn phí mọi người up trên đây?
  2. A

    Chuyên đề ứng dụng : Thiết kế chương trình Sổ Quỹ Tiền Mặt(Phần 1 - Table và Form)

    Bạn XuanThanh ơi, cho mình hỏi những cái code bạn dùng là VBA hay ngôn ngữ lập trình khác? Mình mù về code nhưng muốn tạo ứng dụng dựa trên Access mà ko biết đi đâu học mấy cái code mã này?
Top