Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Tư vấn ERP - Nghề “cao cấp”?

    Nhu cầu ứng dụng giải pháp quản lý toàn diện, tiết kiệm nguồn lực - giải pháp ERP của các doanh nghiệp (DN) ngày càng cao. Để những giải pháp ERP có thể phát huy hết hiệu quả như DN mong đợi, không thể thiếu đội ngũ trung gian: Tư vấn (TV) ERP. Tư vấn ERP – anh là ai? Là một nghề thuộc ngành...
Top