Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

    mình dùng Fast Accounting Online, ở phần vật tư mình chỉ thấy pp theo dõi tồn kho thôi à.
  2. M

    Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

    Mọi người cho mình hỏi, mình muốn kiểm tra thông tin công ty như là Phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính giá xuất kho,... thì kiểm tra ở hạng mục nào được ạ. mình mò mãi mà không thể tìm thấy.Mình cám ơn nhiều.
Top