Kết quả tìm kiếm

  1. H

    phần mềm bravo

    Ðề: phần mềm bravo Cho em hỏi với ạ. Em bắt đầu làm việc ở công ty mới, kế toán cũ đang dùng phần mềm bravo 6.0. Lúc em chạy chương trình, sau khi đăng nhập vào thì nó báo lỗi "Syntax error", sau khi ấn "Ignore" nó hiện thông báo liên lạc với công ty làm phần mềm, rồi lại tiếp tục lỗi "Syntax...
Top