Kết quả tìm kiếm

 1. vuongleson

  File Excel tính các chỉ số tài chính của hơn 1600 DN - Quý 2/2021

  dạ cột EPS hình như nhầm chút rồi ạ
 2. vuongleson

  Tặng cả nhà file Excel Dashboard dùng cho công ty có nhiều chi nhánh

  vuongleson@gmail.com xin cảm ơn diễn đàn
 3. vuongleson

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Dạ vuongleson@gmail.com, xin cảm ơn ạ
 4. vuongleson

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Cho mình xin với ạ vuongleson@gmail.com
 5. vuongleson

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Cho mình xin ạ vuongleson@gmail.com
 6. vuongleson

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gửi giúp em vuongleson@gmail.com ạ
 7. vuongleson

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Dạ cho mình xin vuongleson@gmail.com
 8. vuongleson

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  vuongleson@gmail.com cảm ơn bạn
 9. vuongleson

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  vuongleson@gmail.com cho mình xin ạ
 10. vuongleson

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Dạ cho em xin với ạ vuongleson@gmail.com
 11. vuongleson

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Dạ cho em xin với ạ vuongleson@gmail.com
 12. vuongleson

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Dạ cho em xin vuongleson@gmail.com
 13. vuongleson

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Dạ cho em xin với ạ vuongleson@gmail.com
 14. vuongleson

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Cho mình xin vuongleson@gmail.com
Top