Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Cty xây nhà xưởng - hạch toán chi phí thế nào các bác

  Khi công trình hoàn thành, tập hợp toàn bộ chi phí, lập biên bản nghiệm thu bàn giao công trình cho bộ phận sử dụng.Tăng TSCĐ và trích khấu hao từ tháng bắt đầu sử dụng Ghi nợ TK211-Có TK 2412.
 2. N

  Ngưng khấu hao TSCĐ không sử dụng có được không?

  Công ty tôi hiện nay đang bị ngừng sản xuất do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Hiện nay máy móc thiết bị đang trong tình trạng ngừng hoạt động không xác định được kỳ hạn. Do đó hao mòn máy móc còn lớn hơn so với khi máy móc hoạt động bình thường. Máy móc bị han rỉ, lạc hậu. Mặt khác vẫn...
 3. N

  Làm thủ tục đăng ký BHXH!

  Em đến cơ quan BHXH huyện (Quận) họ sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH của Công ty và các các nhân. Tốt nhất là nộp BHXH từ tháng đăng ký.Truy nộp làm gì cho phiền phức.Chậm mấy tháng không quan trọng
 4. N

  nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

  Re: Ðề: thuế trước bạ Nếu em mua mới 1 chiếc xe ô tô thì em đến cơ quan thuế. Họ sẽ hướng dẫn kê khai và nộp thuế trước bạ theo biểu thuế trước bạ.Tóm lại khi mua sắm máy móc,phương tiện cần đăng ký tên chủ sở hữu thì phải nộp thuế trước bạ.
 5. N

  Thuê nhà!

  Chủ nhà do không đăng ký kinh doanh lĩnh vực cho thuê nhà nên phảỉ đăng ký nộp thuế môn bài nới cơ quan thuế.Như vậy phải lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài 1.000.000 đ/năm.
 6. N

  Hạch toán tiền thuê nhà

  Re: Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà Hóa đơn lấy cả năm có 1 lần.Em phân bổ hàng tháng bằng số tiền phải trả hàng tháng.Ghi nợ 642/có 142 Khi có hóa đơn và trả tiền cả năm ghi nợ 142/có 111
Top