Kết quả tìm kiếm

  1. L

    hỏi về query

    Ðề: hỏi về query Tôi thường dùng cách sau để tắt các thông báo của Query : DoCmd.SetWarnings False Khi cần khôi phục các thông báo của Query, dùng câu lệnh sau : DoCmd.SetWarnings True
Top