Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Giúp mình bài tiểu luận với

    Mọi người có thể giúp mình 1 số dẫn chứng có cơ sở về "tác động của cơ chế 3 bên (nhà nước; đại diện người sử dụng lao động; đại diện người lao động) đối với tiền lương" được không ? cám ơn mọi người.
Top